Visjon

Vi ønsker å skape en ny bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene rundt. Vi vil bidra til å gjøre Oslo til en grønnere, mer skapende og inkluderende by.

Prosjektet er gitt navnet «Lyst» fra Marienlyst. Lyst-begrepet har flere betydninger på norsk og henspiller blant annet til tomtas gode solforhold og verdien av dagslys som viktig parameter for bokvalitet.

Sentralt i prosjektet er Kringkastingshuset, som får rollen som en samlingsplass for innovasjon- og gründervirksomhet og en møteplass for både bydelen og byen. Dette blir nabolagets møteplass og identitetsmerke. Kringkastingshuset kan bli en ny storstue, åpent for opplevelseslyst og skapelyst.  Det tradisjonsrike huset blir åpnet for allmenheten og det legges til rette for aktiviteter på dag- og kveldstid med innovasjon- og kunnskapsnæring, hotell, konferansefasiliteter og et rikt kultur- og serveringstilbud.

PROSJEKT INFO

Prosjektområdet ligger på Marienlyst i bydel St. Hanshaugen i Oslo og omfatter i hovedsak alt av arealet til NRK samt noen andre omliggende tomter. Kringkastingshuset og Store studio skal bevart når eiendommen skal utvikles til et moderne og attraktivt byområde.

Marienlyst ligger midt i mellom UiO Blindern og Majorstuen. Nærmiljøet er blant de mest populære boligområdene i Oslo. Planutviklingen vil gi en helhetlig og funksjonell utvikling av området, med gode by- og bo-kvaliteter.

Følg plansaken: INNSYN PLANSAK

Info om NRK FLYTTEINFORMASJON