Visjon

Skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser- og naturkvaliteter.

Marienlyst skal være et tilgjengelig og levende sted for kreativitet, rekreasjon og opplevelser for alle. Marienlyst skal ha gode kvaliteter, både i bygg, byrom, aktiviteter og tilbud. Stedet skal være en uformell, sosial og trygg møteplass for de som bor og besøker, de som jobber og produserer, de som opplever og studerer.

PROSJEKT INFO

Prosjektområdet ligger på Marienlyst i bydel St. Hanshaugen i Oslo og omfatter i hovedsak alt av arealet til NRK samt noen andre omliggende tomter. Kringkastingshuset og Store studio skal bevares når eiendommen skal utvikles til et moderne og attraktivt byområde.

Marienlyst ligger midt i mellom UiO Blindern og Majorstuen. Nærmiljøet er blant de mest populære boligområdene i Oslo. Planutviklingen vil gi en helhetlig og funksjonell utvikling av området, med gode by- og bo-kvaliteter.