Hva skal til for å lage gode møteplasser og spennende aktiviteter for barn og unge?

Gjennom samarbeid med den sosiale entreprenøren InterBridge og LÉVA Urban Design har vi fått nettopp barn og unge fra hele Oslo til å hjelpe oss. Utstillingen deres kan sees utenfor Lille studio på Marienlyst.

Dette er Marienlyst

Prosjektområdet ligger på Marienlyst i bydel St. Hanshaugen i Oslo og omfatter i hovedsak alt av arealet til NRK samt noen andre omliggende tomter. Kringkastingshuset og Store studio skal bevares når eiendommen skal utvikles til et moderne og attraktivt byområde.

Marienlyst ligger midt i mellom UiO Blindern og Majorstuen. Nærmiljøet er blant de mest populære boligområdene i Oslo. Planutviklingen vil gi en helhetlig og funksjonell utvikling av området, med gode by- og bo-kvaliteter.

    Marienlyst Kringkastingshuset
    Marienlyst Kringkastingshuset
    Marienlyst Kringkastingshuset
    Marienlyst Kringkastingshuset