Vi har inkludert barn og unge i medvirkningsprosessen på MarienLYST. InterBridge er en sosial entreprenør som har et nettverk av ungdom med representanter fra flere bydeler i Oslo. Deres utstilling henger utenfor Store Studio.

Dette er MarienLYST

NRK-tomten på Marienlyst vil fortsatt bli helt sentralt i Oslo, og eiendommen har en historie som forplikter. Vi ønsker å skape et område som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene rundt. Vi vil bidra til å gjøre Oslos til en grønnere, mer skapende og inkluderende by.

Lyst på mer informasjon
om prosjektet?

Registrer deg her!